Taekwondo

Mitä on Taekwondo?

Taekwondo on olympialaji, joka tarjoaa kansainvälisestä kilpaurheilusta kiinnostuneille lähes rajattomat kehitysmahdollisuudet. Taekwondo on samalla myös perinteinen kamppailulaji, itsepuolustuslaji ja kuntoliikuntamuoto. Laji tarjoaa erittäin monipuolisen ja haastavan harrastuksen, jota kaiken ikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Taekwondon tekniikka on erittäin monipuolista, ja aloittelijasta se voi vaikuttaa myös monimutkaiselta. Kamppailun voittamiseen saattaa kuitenkin riittää hyvinkin yksinkertainen liike. Liikkeen onnistunut käyttäminen edellyttää, että taustalla on monipuolisen harjoittelun myötä syntynyt taito tehdä kyseessä oleva tekniikka tilanteeseen sopivasti. Yksinkertaisimmankin tekniikan toimivuus syntyy kaiken muun harjoittelun kautta – ilman kamppailullista ymmärrystä tekniikat ovat vain liikkeitä. Taekwondon oppimisen vaikeus onkin yhtä aikaa sekä tekniikoiden monimutkaisuudessa että niiden yksinkertaisuuden löytämisessä.

Taekwondo-harjoituksissa harrastaja toimii yksilönä ryhmässä, jossa osoitetaan kunnioittavaa asennetta paitsi opettajaa myös harjoituspareja kohtaan: toiset harjoittelijat ovat pareja ja vastustajia – hyökkääjiä tai puolustajia – mutta eivät koskaan vihollisia. Taekwondossa painotetaan teknisen toimivuuden lisäksi täydellisen keskittymisen ja oikean mielentilan tärkeyttä. Harjoittelija pyrkii tekniikkaa tehdessään löytämään vartalon ja mielen luonnollisen yhteyden. Opettajan tehtävä on tarjota harrastajille taekwondon oppimiseen tarvittavat olosuhteet ja harrastajien tehtävänä on oman toimintatavan etsiminen. Tätä etsimistä voidaan kutsua nimellä DO eli tie. 

Taekwondo sopii erittäin hyvin lasten harrastukseksi. Lajin harjoituksissa lapsi oppii nopeasti keskittymään annettuihin ohjeisiin ja ohjaamaan omaa tekemistään niiden mukaisesti. Lisäksi lapsi oppii kunnioittamaan muita harjoittelijoita ja toimimaan yhteisten sääntöjen puitteissa. Lajitaitojen kehittyessä lapsen itseluottamus kasvaa, jolloin hänellä on paremmat edellytykset toimia niin harjoitussalilla kuin sen ulkopuolellakin.

Lähde: Suomen Taekwondoliitto