Junioritoiminta

Junioritoimintamme on tavoitteellista ja ennen kaikkea hauskaa.

RTKD:n junioritoiminnan perustana on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia ottaa
vastuuta toiminnastaan sekä ohjata heitä omaksumaan terveet ja liikunnalliset
elämäntavat.

Nämä opit antavat heille perustan elinikäiselle harrastukselle.
Junioritoiminta on Riihimäki Taekwondo ry:n peruskivi joten siihen panostetaan
hyvin vahvasti esimerkiksi junioriohjaajien kouluttamisella. Koulutuksia järjestetään
seuran sisällä sekä käyttämällä esimerkiksi Suomen Taekwondoliitto ry:n ja liikunnan
aluejärjestöjen tarjoamia koulutuksia. Koulutus on monipuolista tarjoten niin
taekwondon, yleisten liikuntataitojen, ravitsemuksen kuin lasten ja nuorten
fyysiseen kehittymisen keskittyviä koulutuksia.

Harjoitusten vetäjille järjestetään koulutusta säännöllisesti, jotta seura pystyy
tarjoamaan laadukkaita harjoituksia junioreille. Kaikki junioriryhmien vastuuvetäjät
ovat käyneet vähintään Suomen Taekwondoliiton 1-tason ohjaajakoulutuksen.
Juniorit harjoittelevat omissa harjoituksissaan kahdessa eri ryhmässä. Kummallakin
ryhmällä on omat harjoitukset kahdesti viikossa.

Taitojen karttuessa kaikki ovat tervetulleita yhteistreeneihin joita löytyy kalenterista
monta erilaista useana päivänä viikossa.